Vedení klubu


Podle článku 5.g) OHŘ jmenoval předseda 31.1.2014 nový výbor ČMKV v následujícím složení:

Lumír Ruzha - předseda
Jitka Maršíková - místopředsedkyně a hospodářka
Dušan Molitoris - místopředseda a organizátor mezinárodních zájezdů
Jaroslav Kučera - místopředseda a zástupce KŘT (Komise řízení turnajů)
Ing.Vlasta Svobodová - vedoucí KŘT, kompletní statistika výsledků
Eva Švecová - matrikářka a výběrčí členských příspěvků
Eva Ruzhová - zapisovatelka a asistentka předsedy

Výbor má mandát do listopadu 2016.

Mgr.Jana Fojtíková byla zvolena na VHK v listopadu 2013 jako vedoucí Revizní komise která nepodléhá výboru.