Zpravodaj ke stažení


Klub vydává vlastní časopis "ZPRAVODAJ", který vychází po každém turnaji (tzn. 8 x ročně).mimořádný Zpravodaj.


mimořádný ZPRAVODAJ


Zpravodaj číslo 1/2020 i s výsledky z turnaje v Hostinném.


ZPRAVODAJ 1/2020


Zpravodaj číslo 8/2019 i s výsledky z turnajeMistrů v Hluku.


ZPRAVODAJ 8/2019


Zpravodaj číslo 7/2019 i s výsledky z turnaje v Jaroměři.


ZPRAVODAJ 7/2019


Zpravodaj číslo 6/2019 i s výsledky z turnaje v Liberci.


ZPRAVODAJ 6/2019


Zpravodaj číslo 5/2019 i s výsledky z turnaje v Hostinném.


ZPRAVODAJ 5/2019


Zpravodaj číslo 4/2019 i s výsledky z turnaje v Praze.


ZPRAVODAJ 4/2019


Zpravodaj číslo 3/2019 i s výsledky z turnaje v Havířově.


ZPRAVODAJ 3/2019


Zpravodaj číslo 2/2019 i s výsledky z turnaje v Neratovicích.


ZPRAVODAJ 2/2019


Zpravodaj číslo 1/2019 i s výsledky z turnaje v Holicích.


ZPRAVODAJ 1/2019